Menu

Έργο ΕΔΚ VITAL: Ημερίδα με θέμα: «Γεωργία Ακριβείας και Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση»

Την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο «Γεωργία Ακριβείας και Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση» στα πλαίσια του ερευνητικού Έργου «Ευέλικτο Διαδίκτυο των Πραγμάτων στην Γεωργία (Versatile Internet of Things for AgricuLture – VITAL)». Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02296). Η διαδικτυακή Ημερίδα διοργανώθηκε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

Την Ημερίδα υποστήριξαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι από την ακαδημαϊκή και την επιχειρηματική κοινότητα, οι οποίοι με την πολύχρονη και διαρκή συνεισφορά τους στο χώρο της Γεωργίας Ακριβείας προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Την έναρξη της Ημερίδας κήρυξε ο Δρ. Ανδρέας Συμεωνίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ., απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό και παρουσιάζοντας πολύ σύντομα το ερευνητικό Έργο VITAL.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δρ. Γεώργιος Ζαλίδης, Καθηγητής Ρύπανσης και Υποβάθμισης Εδαφών του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. και επιστημονικά Υπεύθυνος του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος. Στην αναλυτική ομιλία του υπογράμμισε την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του όρου «Γεωργία Ακριβείας» τονίζοντας τη σημαντικότητα μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα στις εφαρμοζόμενες γεωργικές πρακτικές. Με την ομιλία του ο Δρ. Ζαλίδης επικοινώνησε στο κοινό τις τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις υπό τη σκοπιά της επιχειρησιακής εφαρμογής τους.

Η Ημερίδα συνεχίστηκε με την παρουσίαση του Δρ. Περικλή Χατζημίσιου, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. η οποία περιελάμβανε την τεχνική ανάλυση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του Διαδικτύου των Πραγμάτων, τα οποία αποτελούν βασικό αντικείμενο μελέτης του Έργου VITAL. Οι διαφορετικές μέθοδοι επικοινωνίας των συσκευών, ή αλλιώς των «πραγμάτων» όπως αυτά αναφέρονται, και η ορθή επιλογή των πρωτοκόλλων επικοινωνίας για την εφαρμογή τους στην γεωργία ακριβείας και στις αρχιτεκτονικές δικτύωσης της σε επίπεδο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, αποθήκευσης και επιχειρησιακής εφαρμογής αποκρυσταλλώθηκαν. Παράλληλα παρουσιάστηκαν οι μελλοντικές προκλήσεις του Διαδικτύου των Πραγμάτων και οι στόχοι γύρω από τους οποίους εξελίσσονται οι υπάρχουσες τεχνολογίες σε βιομηχανικό επίπεδο.

Η ανάλυση των πρωτοκόλλων επιπέδου εφαρμογής στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε από τον Δρ. Αθανάσιο Ιωσηφίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.,. Κατά την ομιλία του ο. Δρ. Ιωσηφίδης παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των πρωτοκόλλων επιπέδου εφαρμογής, καθώς και συγκριτική μελέτη τους με στόχο την κατάλληλη επιλογή του πρωτοκόλλου για τις ανάγκες του συστήματος που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Έργου VITAL.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους της Ημερίδας, το λόγο πήρε ο Δρ. Συμεωνίδης, παρουσιάζοντας λεπτομερώς το Έργο VITAL, τους στόχους που τέθηκαν κατά την έναρξη του Έργου, αναλύοντας παράλληλα την αρχιτεκτονική της διαδικτυακής πλατφόρμας του VITALκαι πως αυτή σχεδιάστηκε με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των χρησιμοποιούμενων συστημάτων άρδευσης για την επίτευξη της Γεωργίας Ακριβείας. Η εν λόγω πλατφόρμα αποτέλεσε και τη βασική καινοτομία του Έργου μέσω της οποίας έχουν επιτευχθεί οι αρχικοί στόχοι της συλλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας πληροφορίας μέσω ενός δικτύου απομακρυσμένων αισθητήρων στους αγρούς, και της χάραξης στρατηγικής με βάση την ανάλυση της συλλεχθείσας πληροφορίας.

Στη συνέχεια το λόγω έλαβε ο κ. Σωτήρης Λεβέντης, εκπρόσωπος της εταιρίας επιστημονικού εξοπλισμού Scientact S.A..ο οποίος παρουσίασε τις τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της συλλογικής αγροπεριβαλλοντικών μετρήσεων. Η εταιρεία Scientact S.A. κατέχει έντονη παρουσία τα τελευταία 25 χρόνια  στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας και των εφαρμογών της, στους τομείς του εξοπλισμού περιβαλλοντολογικής έρευνας, βιομηχανικών εφαρμογών και εργαστηριακού εξοπλισμού.

Την Ημερίδα κλήθηκε να ολοκληρώσει με την παρουσίασή του κ. Γεώργιος Πράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Infinite, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και παραγωγή μιας ευρείας γκάμας λύσεων βασισμένων στις τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Ο κ. Πράτος παρουσίασε τις εξελίξεις στο χώρο των IoT τεχνολογιών, ενώ σκιαγράφησε το αύριο των εφαρμογών τους στη Γεωργία Ακριβείας. Παράλληλα, παρουσίασε την αρχιτεκτονική του IoT συστήματος άρδευσης το οποίο έχει εγκατασταθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ., σε νεαρό ελαιώνα, καθώς επίσης και τα παρεμφερή προϊόντα της Infinite τα οποία είναι διαθέσιμα στην αγορά της Ρωσίας, της Χιλής και της Πορτογαλίας.

Η Ημερίδα διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία καθώς την παρακολούθησαν περισσότερα από 100 άτομα, συμμετέχοντας και στη συζήτηση που ακολούθησε μετά το πέρας των ομιλιών. Το ραντεβού ανανεώθηκε για την επόμενη Ημερίδα η οποία θα διοργανωθεί πολύ σύντομα  σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί μέσω του επίσημου ιστότοπου του Έργου, http://www.vital-agro.gr.

Ετικέτες: , , , ,
Copy link
Powered by Social Snap